Agrandar Reducir Restablecer
Español English
Lugar: Ficha detallada del Lugar
Al-Andalus

Lugar
بلنسية
Nombre Castellano
Valencia
Descripción
Notas
Almagro, Antonio. "Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas", Al-Qanṭara, VIII (1987), 440-442. Disponible en: http://hdl.handle.net/10261/20436 [Consulta: 16/11/2015]
Latitud
39.46666700
Longitud
-0.37500000
  Fecha  Relación  Personaje 
1 0 أبو الحسن البرقي
2 0 أبو الحسين بن سابق
3 0 من أهل أبو العباس المكفوف
4 0 أبو القاسم بن فرج، ذو الوزارتين
5 0 أبو عامر بن الفرج، ذو الوزارتين
6 0 من أهل أبو علي النشار
7 0 أبو عمرو بن سيدهم
8 0 من أهل أبو مروان بن السماد المقرىء
9 0 من أهل أحمد (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الزهري بلنسي، ابن القح، ابن محرز، أبو عامر
10 0 من أهل أحمد بن أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب بن عمر بن واجب القيسي، أبو الحسن، أبو علي
11 0 من أهل أحمد بن أحمد الوزير الكاتب، أبو جعفر
12 0 من أهل أحمد بن أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عشرة التجيبي، أبو عمر
13 0 من أهل أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن غالب المرادي
14 0 من أهل أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير الأنصاري، أبو بكر
15 0 أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن حسان القضاعي، أبو جعفر
16 0 من أهل أحمد بن الدودين، أبو جعفر
17 0 سكن أحمد بن الفرج بن الفرج التجيبي، أبو عامر
18 0 من أهل أحمد بن جبير بن محمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير الكناني، أبو جعفر
19 0 أحمد بن جرج الوزير الكاتب، أبو جعفر
20 0 من أهل أحمد بن جعفر بن عبد الله (عبد الرحمن) بن جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري، أبو محمد
21 0 من أهل أحمد بن حسن بن سليمان بن إبراهيم، أبو العباس
22 0 من أهل أحمد بن خليل الأندي، أبو عمرو
23 0 سكن أحمد بن زرارة بن إبراهيم بن زرارة الأميي، ابن أبي الخير، أبو جعفر
24 0 كان ب أحمد بن زكرياء بن مسعود الأنصاري الكساد، القبذاقي، أبو جعفر
25 0 كان ب أحمد بن سعدون المولي، أبو جعفر
26 0 من أهل أحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصاري، ابن الصيقل، أبو جعفر، أبو العباس
27 0 سكن أحمد بن شرف، أبو عمر
28 0 أحمد بن عبد الرحمن أبي المطرف بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن جزي ، أبو بكر
29 0 توفي أحمد بن عبد الرحمن أبي المطرف بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن جزي ، أبو بكر
30 0 سكن أحمد بن عبد العزيز بن الفضيل بن الخليع الأنصاري، القبسي، أبو العباس
31 0 من أهل أحمد بن عبد العزيز بن حارث الأصبحي
32 0 من أهل أحمد بن عبد العزيز بن خلف الأنصاري، أبو العباس، أبو طورينه
33 0 من أهل أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن سعدون
34 0 من أهل أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة بلنسي، أبو جعفر
35 0 أحمد بن عبد الله بن جهور قرطبي، أبو العباس
36 0 من أهل أحمد بن عبد الله بن خميس بن معاوية بن نصرون الأزدي، أبو جعفر
37 0 سكن أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين (بن أحمد) بن عميرة المحزومي، أبو المطرف
38 0 كان ب أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد بن محمد بن وليد بن مروان بن عبد الملك بن أبي جمرة محمد بن مروان بن خطاب بن عبد الجبار بن خطاب بن مروان بن نذير، أبو العباس
39 0 من أهل أحمد بن عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البتي (البني)، أبو جعفر
40 0 من أهل أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن جرج (فرج)، الذهبي، أبو جعفر، أبو العباس
41 0 كان ب أحمد بن عثمان بن هارون اللخمي، أبو جعفر، أبو العباس
42 516 كان ب أحمد بن عثمان، أبو جعفر
43 0 أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى (بن خلف) بن أفلح بن رزقون بن سحنون بن مسلمة القيسي العبسي المرسي، ابن رزقون، أبو العباس
44 0 من أهل أحمد بن علي بن عبد المجيب بن علي بن أحمد بن عيشون الأنصاري، أبو جعفر
45 0 كان ب أحمد بن علي بن محمد الأنصاري الأنداري، أبو العباس
46 0 من أهل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حريق المخزومي
47 0 من أهل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن هذيل ، أبو جعفر
48 0 من أهل أحمد بن علي بن مرطي / مرطير
49 0 من أهل أحمد بن علي بن مطرف، أبو العباس
50 0 سكن أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الأنصاري، الحصار، أبو جعفر
51 0 من أهل أحمد بن عيسى بن محمد ، بلنسي
52 543 سكن أحمد بن مالك بن مرزوق (مروان) بن مالك بن عباس، أبو العباس
53 0 كان ب أحمد بن محمد (بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى) بن دراج الكاتب، القسطلي، أبو عمر
54 0 من أهل أحمد بن محمد أبي الحسن بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب (بن عمر بن واجب) القيسي البلنسي المالكي، ابن واجب، أبو الخطاب
55 0 من أهل أحمد بن محمد بن أحمد بن حمر (خضر) (حصن) الأنصاري الخزرجي، أبو بكر
56 0 من أهل أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف بن يحيى الهاشمي، القلييري، أبو جعفر
57 0 سكن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك الأنصاري، ابن مشيون (ابن مشيول)، أبو جعفر
58 0 أحمد بن محمد بن الحسن بن خلف بن يحيى الأموي، ابن برنجال، أبو جعفر
59 0 من أهل أحمد بن محمد بن حزب الله، أبو الحسن
60 0 من أهل أحمد بن محمد بن حسن (الحسن) بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن سعيد بن محمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القاضي، ابن الغماز، أبو العباس
61 0 من أهل أحمد بن محمد بن خلف بن حماس بلنسي
62 512 سكن أحمد بن محمد بن سعيد، ابن أقلبين (ابن أقلبير)، أبو جعفر
63 0 من أهل أحمد بن محمد بن سليمان بن شنيف العقيلي بلنسي ، أبو جعفر
64 0 من أهل أحمد بن محمد بن سليمان بن عصام، البلالبي، أبو جعفر
65 0 أحمد بن محمد بن سهل سرقسطي، ابن الخراز (ابن الجزار)، أبو جعفر
66 0 من أهل أحمد بن محمد بن عبد الجليل المخزومي
67 0 من أهل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الشارقي الواعظ، أبو العباس، أبو القاسم
68 0 من أهل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحجري، ابن نمارة (ابن ثمارة)، أبو العباس
69 0 أحمد بن محمد بن عبد الرحمن اليافعي المقرىء، ابن المعذور، أبو جعفر، أبو العباس
70 0 من أهل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن جزي البشير الخزرجي الأنصاري البلنسي، ابن غزالة ، البصير ، أبو العباس
71 0 من أهل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى بن خليل بن ماسويه بن حمدين الأنصاري، ابن الحداد، أبو العباس
72 0 من أهل أحمد بن محمد بن عبد الله اللخمي بلنسي
73 0 أصله من أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري البلنسي المقرىء، الأندرشي، البلنسي، ابن اليتيم، أبو العباس
74 0 سكن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عمر الهاشمي، أبو العباس، أبو جعفر
75 0 من أهل أحمد بن محمد بن قاسم
76 0 من أهل أحمد بن محمد بن مالك، أبو بكر
77 0 من أهل أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الله بن أبي العافية، أبو جعفر
78 0 من أهل أحمد بن محمد بن هذيل الأنصاري، أبو العباس
79 0 أصله من أحمد بن محمد بن هذيل الأنصاري، أبو العباس
80 0 من أهل أحمد بن محمد بن يوسف الرعيني
81 0 من أهل أحمد بن محمد، ابن الأخ، أبو عمر
82 0 من أهل أحمد بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز بن محمد بن حامد بن رجاء (رجا) بن شاكر بن خطاب بن نافع بن عبد العزيز التجيبي، أبو بكر
83 0 أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الزاهد، ابن الإقليشي (ابن الأقليجي)، أبو العباس
84 0 كان ب أحمد بن مليك (مالك) بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجيبي، ابن السقاء، أبو جعفر
85 0 سكن أحمد بن يوسف بن محمد بن حسين بن أحمد، ابن الدلال، أبو جعفر
86 0 من أهل أسماء بنت أبي داود سليمان بن نجاح
87 0 من أهل أم العز بنت أحمد بن علي بن محمد بن علي بن هذيل
88 0 أيوب بن محمد بن وهب بن محمد بن وهب بن محمد بن وهب (بن أيوب بن وهب) بن بكر بن سهل بن أيوب بن إبراهيم بن ناجية بن داود بن أود بن أدد بن عرمان بن داود بن معاذ بن نصر بن يادر الغافقي، أبو محمد
89 0 من أهل أيوب بن محمد بن يحيى بن غالب المكتب، القلاطي، أبو محمد
90 0 من أهل إبراهيم بن أحمد بن جعفر بن أبي عنقود الباهلي، أبو إسحاق
91 0 من أهل إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة، أبو إسحاق
92 0 سكن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن خلف الأنصاري الطرطوشي، أبو إسحاق
93 0 إبراهيم بن إسحاق بن محمد بن علي بن خلف بن أحمد بن محمد بن علي العبدري، ابن عائشة، أبو إسحاق
94 0 أصله من إبراهيم بن حسين بن يوسف القيسي، ابن محارب، أبو إسحاق
95 0 سكن إبراهيم بن عبد الصمد البلنسي، أبو عبد الصمد
96 0 من أهل إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن يعقوب بن أحمد بن عمر الأنصاري البلنسي، ابن الجمش (الحبيش) ، أبو إسحاق
97 0 كان ب إبراهيم بن عبد الله بن خلف بن عزون البلوي الأزدي الأندلسي ، أبو إسحاق
98 0 من أهل إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم (القاسم) الكلبي، اليابري، أبو إسحاق
99 0 من أهل إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خيرة، أبو إسحاق
100 0 من أهل إبراهيم بن عتيق بن أبي العيش، أبو إسحاق
101 0 من أهل إبراهيم بن علي بن ترحيب المكتب، أبو إسحاق
102 0 إبراهيم بن عيسى بن محمد بن أصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ الأزدي، (ابن المناصف)، أبو إسحاق
103 0 من أهل إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المغربي، أبو إسحاق
104 0 من أهل إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مفرج الوراق، الحصار، أبو إسحاق
105 0 من أهل إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، السهيلي، أبو إسحاق
106 0 سكن إبراهيم بن محمد بن سلمة بن مقيم بن سيد الناس المكتب، أبو إسحاق
107 0 كان ب إبراهيم بن محمد بن مسلم بن أحمد بن فتحون المخزومي، أبو إسحاق
108 606 إسحاق بن إبراهيم بن يعمر (يغمور) السعيدي المجابري (الجابري)، أبو إبراهيم
109 0 كان ب إسماعيل بن فلان بن محمد بن سعدان الشنتريني الواعظ، أبو الوليد
110 0 _RL_ESTUVO إسماعيل بن مهلهل
111 0 سكن إشراق السويداء العروضية، مولاة عبد الرحمن بن غلبون القرطبي أبي المطرف
112 0 من أهل الحسن بن علي بن عبد الله بن سعيد، أبو علي
113 615 كان ب الحسن بن علي بن محمد الأغماتي، أبو علي
114 0 من أهل الحسن بن محمد بن الحسن بن فاتح، الشعار، أبو علي
115 0 من أهل الحسن بن محمد بن بهلول القيسي، أبو علي
116 0 أصله من الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري الإمام الحافظ النحوي، ابن الناظر، أبو علي
117 0 من أهل الحسين بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن فتوح الأنصاري الضرير، ابن زلال، أبو علي
118 440 كان ب الفضل بن أحمد بن محمد [بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى] بن دراج القسطلي
119 0 من أهل الفضل بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو العباس
120 0 توفي الفضل بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو العباس
121 0 من أهل القاسم بن عبد الرحمن (بن القاسم) بن دحمان بن عثمان بن مطرف بن الغمر بن مرغم بن ذبيان بن فتوح بن نصر الأنصاري المالقي، أبو محمد
122 0 من أهل القاسم بن محمد بن أبي بكر بن عاصم بن أبي بكر التجيبي بلنسي، ابن القدرة
123 0 المستنصر بن عبد الملك عماد الدولة بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن هود الجذامي
124 0 سكن المنذر بن رضى، أبو الحكم
125 0 كان ب المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجي اللمتوني، أبو علي
126 0 كان ب اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله [عون الله] بن اليسع بن عمر [عبد الله] الغافقي، أبو يحيى
127 0 كان ب بيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدري، أبو بكر
128 0 من أهل تمام بن عبد الله بن حفصون المعافري، أبو غالب
129 0 من أهل جحاف بن يمن، أبو جعفر
130 0 من أهل جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد بن مأمون، أبو أحمد
131 0 من أهل جعفر بن جحاف بن يمن، أبو بكر
132 0 من أهل جعفر بن سعيد بن محمد بن حلبس المقرىء، أبو أحمد
133 0 من أهل جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف بن يحيى بن سعيد المعافري، أبو أحمد
134 0 من أهل جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري المحرق، أبو أحمد
135 611 كان ب جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونه الخزاعي العابد القسنطاني ، أبو أحمد
136 474 كان ب جعفر بن علي بن محمد التميمي الصقلي، ابن القطاع، أبو محمد
137 0 سكن جعفر بن يحيى بن أحمد بن عبد الله بن ميمون المخزومي، أبو أحمد
138 0 من أهل حزب الله بن خلف بن سعيد بن هذيل الترالبي، أبو محمد
139 0 من أهل حسن بن أحمد بن محمد بن موسى بن سعيد بن مسعود (سعود) الأنصاري، ابن الوزير، البطرني، أبو علي
140 0 كان ب حسن بن عبد الرحمن بن محمد (بن أحمد بن موسى بن عبد الرحمن) الكناني، الرفاء، أبو علي
141 0 من أهل حسن بن عبد العزيز بن إسماعيل التجيبي، القشتليوني، أبو علي
142 0 كان ب حسن بن عبد العزيز بن حسن بن أبي عبدة، أبو محمد
143 473 كان ب حسين (الحسين) بن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفي السرقسطي القاضي الشهيد، أبو علي
144 0 من أهل حمدون بن محمد، ابن المعلم، أبو بكر
145 0 سكن حمزة بن علي بن خلف بن مسعود المحاربي الغرناطي المؤرخ، ابن الأسيود، أبو عمرو
146 0 من أهل حيان بن عبد الله بن محمد بن هشام بن عبد الله بن حيان بن فرحون بن علم بن عبد الله بن موسى بن مالك بن حمدون بن حيان الأنصاري الأوسي، أبو البقاء
147 0 سكن خلف (بن عبد الله) البربلي (البريلي، البرالي)، مولى يوسف بن بهلول، أبو القاسم
148 0 من أهل خلف بن أحمد بن بطال البكري، أبو القاسم
149 0 من أهل خلف بن أحمد بن داود الصدفي، الركاني، أبو القاسم
150 517 سكن خلف بن خلف بن محمد بن سعيد بن إسماعيل بن يوسف الأنصاري، ابن الأنقر، أبو القاسم
151 0 سكن خلف بن عمر، الأخفش، أبو القاسم
152 0 من أهل خليص بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله العبدري (الأنصاري)، أبو الحسن
153 0 من أهل خليفة بن عيسى بن رافع بن أحمد بن خليفة بن سعيد بن رافع بن حلبس الأموي، أبو بكر
154 0 كان ب داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن خلف بن عبد الله بن عبد الرؤوف بن حوط الله الأنصاري الحارثي البلنسي الأندي، أبو سليمان
155 0 سكن داود بن محمد بن خليل بن يوسف بن نضير الأنصاري، أبو الحسن
156 632 سكن ربيع بن عبد الرحمن أبي الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري، أبو سليمان
157 0 من أهل زكرياء بن علي بن يوسف بن علي الأنصاري الجعيدي، أبو يحيى
158 0 كان ب زكرياء بن محمد، أبو يحيى
159 0 Otra زيادة الله بن محمد بن زيادة الله الثقفي، ابن الحلال، أبو الحسن
160 0 من أهل زينب بنت محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (محرز) الزهري البلنسية [عريرة (عزيزة) بنت ابن محرز]
161 0 من أهل سعد (سعيد) بن علي (بن محمد) بن عبد الرحمن بن زاهر الأنصاري، أبو عثمان
162 0 سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد (الخير) التاجر الأنصاري البلنسي، أبو الحسن (أبو الحسين)
163 0 من أهل سعد بن أحمد بن عبد الله بن يوسف بن سعيد الأنصاري الساعدي بلنسي ، أبو عثمان
164 0 توفي سعد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن خلف بن يحيى الأموي، ابن برنجال، أبو الطيب
165 0 من أهل سعد بن سعيد بن سعد بن جزي، أبو عثمان
166 0 من أهل سعد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر الأنصاري
167 0 من أهل سعد بن مكرم، أبو عثمان
168 0 سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان بن عسى (عيسى) بن عبد الكبير بن سعيد الأسدي (أسد خزيمة)، أبو بحر
169 0 من أهل سفيان بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سعيد بن أبي الفتح البلنسي ، أبو بحر ، ابن المرينه
170 0 من أهل سلمون بن علي بن عبد الله بن علي بن سلمون الكناني البياسي الغرناطي، أبو القاسم
171 0 سكن سليمان ، ابن البونتي، أبو الربيع
172 0 من أهل سليمان بن أحمد بن محمد بن حكم الأنصاري
173 0 سكن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان (بن عمر بن خلف بن عبد الله بن عبد الرؤوف) بن حوط الله الأنصاري الحارثي المقرىء، التويزي، أبو داود، أبو الربيع
174 0 من أهل سليمان بن سعيد بن سليمان بن تميم الجذامي، أبو الربيع
175 0 سكن سليمان بن عبد الرحمن بن أحمد بن عثمان العبدري البرساني (البرياني)، أبو الربيع
176 0 من أهل سليمان بن عبد الملك بن روبيل بن إبراهيم بن عبد الله العبدري البلنسي، ابن مهريال، أبو الوليد (أبو الربيع)
177 0 كان ب سليمان بن علي بن محمد بن سليمان الكتامي الغربي الشلبي، كثير، أبو الربيع
178 0 من أهل سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد بن عبد السلام الحميري الكلاعي البلنسي الخطيب، ابن سالم المدلس، أبو الربيع
179 0 سكن سليمان بن نجاح أبي القاسم المقرئ الهشامي ، مولى الأمير هشام المؤيد بالله، أبو داود
180 0 توفي سليمان بن نجاح أبي القاسم المقرئ الهشامي ، مولى الأمير هشام المؤيد بالله، أبو داود
181 0 من أهل صالح بن محمد بن سليمان الأنصاري الطرسوسي البلنسي المسن الصالح، ابن شوش (شوشون)، أبو التفي
182 0 من أهل طارق بن موسى بن طارق المعافري المقرىء، أبو جعفر، أبو العباس
183 0 من أهل طارق بن موسى بن يعيش بن الحسين بن علي بن هشام المخزومي المنصفي، أبو محمد، أبو بكر، أبو الحسن
184 0 من أهل طاهر بن أحمد بن عبد الله بن خيرة بلنسي، أبو الحسن
185 0 سكن عابد بن مسعود بن عابد الصدفي
186 0 Otra عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجى (المرجي، رجا) بن حكم الأنصاري، أبو محمد
187 0 _RL_ESTUVO عاصم بن خلف بن محمد بن عقاب (عتاب) التجيبي، أبو محمد
188 0 من أهل عاصم بن عبد العزيز بن محمد بن سعد بن عثمان التجيبي، ابن القدرة، أبو الحسن
189 0 من أهل عباس بن أيوب بن محمد بن نوح الغافقي بلنسي
190 0 توفي عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن أصبغ بن قريال (برال، بريال) الأنصاري الحجاري، أبو بكر
191 0 سكن عبد الجبار بن خلف بن لب اللاردي، أبو محمد
192 0 من أهل عبد الجبار بن يوسف بن محرز، أبو محمد
193 0 سكن عبد الجليل بن عبد الملك بن بيبش (يلبش) الجنجالي، أبو محمد
194 0 سكن عبد الحق بن محمد بن علي (بن عبد الرحمن بن علي) الزهري الأندي، أبو محمد
195 0 سكن عبد الرحمن بن أحمد بن مثنى الكاتب، ابن صبغون، أبو المطرف
196 0 من أهل عبد الرحمن بن جحاف بن يمن بن سعيد المعافري، أبو عبد الرحمن
197 0 كان ب عبد الرحمن بن داود بن علي الواعظ، الزيزاري، السقسيني، ركن الدين، أبو البركات أبو القاسم
198 0 من أهل عبد الرحمن بن سيد، أبو زيد
199 0 من أهل عبد الرحمن بن عبد الله بن سيد الكلبي، أبو زيد
200 0 من أهل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف (الجحاف) المعافري القاضي، أبو المطرف
201 0 من أهل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري، أبو عبد الله
202 0 عبد الرحمن بن عبد الله بن منتيل الأنصاري، أبو زيد
203 0 عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى بن سليمان الأزدي، ابن برطله، أبو بكر
204 0 سكن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد العزيز بن محمد بن نميل، أبو زيد
205 0 _RL_ESTUVO عبد الرحمن بن عبد الواحد بن سعيد بن يحيى بن إبراهيم بن محمد بن هارون بن غالب بن حرب بن أبي شاكر الأنصاري، أبو زيد
206 0 سكن عبد الرحمن بن غلبون، أبو المطرف
207 0 كان ب عبد الرحمن بن محمد أبي بكر بن محمد بن مغيث الصدفي، أبو الحسن
208 0 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبيد الله الرعيني، ابن المشاط، أبو المطرف
209 0 من أهل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الخزرجي، ابن الصقر، أبو زيد
210 0 Otra عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن بن على، أبو زيد
211 0 سكن عبد العزيز بن أحمد بن غالب، ابن موصل، أبو الأصبغ
212 400 كان ب عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن محمد بن خواست ( خواستي ) المعمر الفارسي (الفاسي) البغدادي، ابن أبي غسان ، أبو القاسم
213 0 من أهل عبد العزيز بن محمد بن سعد بن عبد العزيز، ابن القدرة، أبو بكر
214 0 من أهل عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعدون الأزدي الطبيب، أبو الأصبغ
215 0 كان ب عبد القوي بن محمد العبدري، أبو محمد
216 0 من أهل عبد الكريم بن يعيش بن موسى بن يعيش المخزومي، أبو الحكم، أبو محمد
217 0 من أهل عبد الله بن أبي بكر بن عبد الأعلى بن محمد بن أيوب المعافري، الشبارتي، أبو محمد
218 0 سكن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي، أبو محمد
219 0 توفي عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي، أبو محمد
220 0 سكن عبد الله بن أبي دليم، أبو محمد
221 0 كان ب عبد الله بن أحمد أبي العباس بن عبد الرحمن بن عثمان أبي القاسم التميمي البجائي، ابن الخطيب، أبو محمد
222 0 توفي عبد الله بن أحمد السرقسطي
223 0 من أهل عبد الله بن أحمد بن سعدون، أبو العباس
224 0 من أهل عبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري، ابن موجوال، أبو محمد
225 0 من أهل عبد الله بن أحمد بن محمد بن سالم المكتب الزاهد، السبطير، أبو محمد
226 0 سكن عبد الله بن إبراهيم بن الحسن بن منتيال الوراق، أبو محمد
227 0 سكن عبد الله بن إدريس بن محمد بن علي بن الحسن القضاعي، ابن شق الليل، أبو محمد (أبو الحسن)
228 0 سكن عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصبي، أبو محمد
229 0 سكن عبد الله بن حيان بن فرحون (فرجون) بن غلم (علم) بن عبد الله (عبيد الله) بن موسى بن مالك بن حمدون بن حيان الأنصاري الأروشي (الأوسي)، أبو محمد
230 0 من أهل عبد الله بن خلف بن سعيد بن حاتم العبدري، الزواوي، أبو محمد
231 0 من أهل عبد الله بن خميس بن مروان الأنصاري، أبو محمد
232 0 توفي عبد الله بن سعيد الوجدي، أبو محمد
233 0 من أهل عبد الله بن سعيد، الطراز، أبو محمد
234 0 كان ب عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن خلف بن حوط الله الأنصاري الحارثي الأزدي الأندي المالقي، ابن حوط الله، أبو محمد
235 0 من أهل عبد الله بن سيف الجذامي، أبو محمد
236 0 توفي عبد الله بن عبد الرحمن بن الجحاف (جحاف) المعافري، حيدرة، أبو عبد الرحمن
237 0 من أهل عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري، أبو عبد الرحمن
238 0 من أهل عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري، أبو عبد الرحمن (أبو محمد)
239 0 توفي عبد الله بن عيسى الشيباني، أبو محمد
240 0 كان ب عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد السلام المهدي (الهذلي)، التطيلي، أبو محمد
241 0 من أهل عبد الله بن محمد بن الخلف بن الحسن بن إسماعيل الصدفي، ابن علقمة، أبو محمد
242 0 سكن عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي، أبو محمد
243 0 توفي عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي، أبو محمد
244 0 من أهل عبد الله بن محمد بن حزب الله
245 0 عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة الأصبحي، أبو محمد
246 0 سكن عبد الله بن محمد بن سعدون بن مجيب بن سعدون بن مؤمن بن حسان التميمي الضرير الوشقي، أبو محمد
247 0 من أهل عبد الله بن محمد بن سعيد بن سماعة، أبو محمد
248 0 سكن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد بن عقال الفهري، أبو محمد
249 0 من أهل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن يوسف بن سعدون الأزدي، أبو محمد
250 0 من أهل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي يحيى بن محمد بن مطروح التجيبي القاضي، أبو محمد
251 0 من أهل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مقاتل التجيبي، أبو محمد
252 0 من أهل عبد الله بن محمد بن علي بن مفرج بن سهل الأنصاري، ابن غطوس، أبو محمد
253 0 Otra عبد الله بن محمد بن عمار البكري، أبو محمد
254 0 سكن عبد الله بن محمد بن مسعود بن خلف التجيبي، أبو محمد
255 0 كان ب عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الحافظ، ابن الفرضي، أبو الوليد
256 0 توفي عبد الله بن محمد، ابن الذهبي، أبو محمد
257 0 من أهل عبد الله بن مروان بن أحمد بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز التجيبي، أبو الحسن
258 0 من أهل عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز، أبو الحسن
259 0 سكن عبد الله بن موسى بن محمد بن موسى بن صامت الأنصاري، أبو محمد
260 0 من أهل عبد الله بن واجب، أبو محمد
261 0 توفي عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فتوح بن محمد بن يحيى بن عبد الله الحضرمي النحوي، ابن صاحب الصلاة عبدون، أبو محمد
262 0 من أهل عبد الله بن يوسف أبي الحجاج بن أحمد بن عبد الأعلى بن أحمد بن فرغلوش، أبو محمد
263 0 سكن عبد الله بن يوسف أبي عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الكاتب، أبو محمد
264 0 سكن عبد الله بن يوسف بن عبد الرحمن السرقسطي، ابن سمجون، أبو محمد
265 0 من أهل عبد الله بن يوسف بن علي الأنصاري، ابن عطد، أبو محمد
266 0 _RL_ESTUVO عبد الله بن يوسف بن موسى الخلاسي البلنسي، أبو محمد
267 0 من أهل عبد المحسن بن محمد بن أبي بكر بن عبد الوارث الزهري، أبو الحكم
268 0 سكن عبد الملك بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن محمد الأموي، ابن الصيقل، أبو مروان
269 0 من أهل عبد الملك بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن خليل العبدري بلنسي
270 0 من أهل عبد الملك بن عبد الملك (بن عبد الملك) الشقوري، ابن الدليل، أبو محمد أبو مروان
271 0 من أهل عبد الملك بن علي بن سلمة الغافقي المددي، ابن الحلاد (ابن الجلاد)، أبو مروان
272 0 من أهل عبد الملك بن عمر (عمران) بن عبد الرحمن الحجري، أبو مروان
273 0 كان ب عبد الملك بن غصن الخشني الحجاري، أبو مروان
274 0 من أهل عبد الملك بن محمد الأوسي، ابن السماد، أبو مروان
275 0 من أهل عبد الملك بن محمد بن جريول، ابن كنبراط (ابن القبراط)، أبو مروان
276 0 من أهل عبد الملك بن هاشم بن زكرياء بن محمد بن الخضر بن زكرياء المرادي، أبو مروان
277 0 سكن عبد الواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي القبري، ابن القبري، أبو شاكر
278 0 دفن عبد الواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي القبري، ابن القبري، أبو شاكر
279 0 من أهل عبد الودود البلنسي الطبيب
280 0 من أهل عبد الولي بن محمد بن أحمد بن عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي، البتي، أبو محمد
281 0 من أهل عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن غالب بن خلف بن محمد بن عبد الله التجيبي، البقساني، أبو العرب
282 0 سكن عبيد الله بن عبد الله بن خلف الأزدي، ابن الزوق (الذوق)، أبو مروان
283 0 من أهل عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود بن عيشون المعافري، أبو مروان
284 0 _RL_ESTUVO عتيق بن أحمد (بن محمد بن إسماعيل) بن سلمون البلنسي، أبو بكر
285 0 عتيق بن أحمد بن محمد بن خالد المخزومي، ابن الخصم، أبو بكر
286 0 كان ب عتيق بن علي بن خلف بن أحمد بن عمر بن سعيد بن محمد بن الأيمن بن عمر بن يحيى بن سعيد بن الأيمن بن عمرو بن يحيى بن وليد بن محمد بن عبيد بن عمر الأموي المرواني المربيطري، ابن قنترال (قبرال)، الحاج عتيق، أبو بكر
287 0 سكن عتيق بن علي بن سعيد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الله بن يعقوب بن أيوب بن شريح بن الحسن بن رزين العبدري، ابن العقار (ابن الصفار)، أبو بكر
288 0 من أهل عتيق بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبد الملك بلنسي ، ابن القلاس
289 0 من أهل عتيق بن محمد بن خلف بن مرزوق
290 0 من أهل عتيق بن محمد بن عتيق بن غطاف (غطاف) الأنصاري، ابن المؤذن، أبو بكر
291 0 من أهل عتيق بن موسى بن عقيل بلنسي
292 0 Otra عثمان بن يوسف بن أبي بكر بن عبد البر بن سيدي بن أبي القاسم ثابت (بن عبد الله بن يحيى بن محمد بن عبد البر بن معافى) الأنصاري السرقسطي المقرىء، البلجيطي (بلجيطيه)، أبو عمرو، أبو محمد
293 550 كان ب عريب بن عبد الرحمن بن عريب القيسي، أبو الحسن
294 0 من أهل علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة الحاج المقرىء، أبو الحسن
295 0 سكن علي بن أحمد بن عطية المحاربي (المحازي) غرناطي، أبو الحسن
296 0 سكن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن يوسف، ابن مرباطر (ابن مرطيل)، أبو الحسن
297 0 من أهل علي بن أحمد بن يوسف بن سلمون يلنسي
298 0 من أهل علي بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير الأنصاري، أبو الحسن
299 0 سكن علي بن اليسع بن عيسى بن حزم بن اليسع المقرىء، أبو الحسن
300 0 سكن علي بن حسين بن محمد الزاهد النجار، ابن سعدوك، أبو الحسن
301 0 _RL_ESTUVO علي بن خلف بن رضا البلنسي المقرىء الضرير الزاهد المشاور، أبو الحسن
302 0 توفي علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري، ابن اللحام (ابن اللجام)، أبو الحسن
303 0 _RL_ESTUVO علي بن خلف بن علي بن خلف بن فرين (قرين) الفاسي (الفارسي)، أبو الحسن
304 0 من أهل علي بن خيرة بلنسي
305 0 من أهل علي بن رافع بن أحمد بن خليفة بن سعيد بن رافع بن حلبس (حليس) الأموي، أبو الحسن
306 0 من أهل علي بن سعادة بن محمد بن عون الله
307 0 علي بن سليمان بن إبراهيم بن تبال النفزي الجواهري، أبو الحسن
308 0 سكن علي بن عبد الرحمن البجلي (النجلي) الزاهد، الجباح (الجباج)، أبو الحسن
309 0 من أهل علي بن عبد الرحمن بن زرقون بلنسي
310 0 سكن علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك الأنصاري المقرىء، ابن النعمة، أبو الحسن
311 0 من أهل علي بن عبد الله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك الأنصاري المقرىء، ابن النعمة، أبو الحسن
312 0 كان ب علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن يوسف بن أحمد الأنصاري المالكي، ابن قطرال، أبو الحسن
313 0 أصله من علي بن عبد الله بن يوسف بن خطاب بن خلف بن خطاب المعافري، أبو الحسن
314 0 من أهل علي بن عبيد الله بن عبد الله بن خلف الأزدي، (ابن) الزوق، أبو الحسن
315 0 من أهل علي بن عمر بن أبي الفتح بن عبد الرحمن بن إبراهيم التجيبي، أبو الحسن (أبو علي)
316 0 من أهل علي بن لب بن علي بن شلبون المعافري الكاتب بلنسي، أبو الحسن
317 0 من أهل علي بن لب بن محمد
318 0 من أهل علي بن لب بن محمد بن حسين بن قحافة
319 0 علي بن محمد (بن محمد) بن أحمد بن أبي العافية اللخمي المرسي، القسطلي (القسطالي)، أبو الحسن
320 0 _RL_ESTUVO علي بن محمد الكناني، أبو الحسن
321 0 _RL_ESTUVO علي بن محمد المرادي، ابن البلنسي، أبو الحسن
322 0 من أهل علي بن محمد بن أبي بكر بن محمد بلنسي ، ابن القلاس
323 0 من أهل علي بن محمد بن أحمد (بن سلمة) بن حريق المخزومي البلنسي، أبو الحسن
324 0 من أهل علي بن محمد بن إحلالة بلنسي
325 0 أصله من علي بن محمد بن خيار البلنسي الفاسي، أبو الحسن
326 0 من أهل علي بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن منصور الأنصاري، أبو الحسن
327 0 من أهل علي بن محمد بن عبد العزيز بلنسي
328 0 سكن علي بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد بن عقال الفهري، أبو الحسن
329 0 من أهل علي بن محمد بن علي بن جعفر بلنسي
330 0 من أهل علي بن محمد بن علي بن هذيل المقرىء الزاهد، أبو الحسن
331 0 من أهل علي بن محمد بن علي بن يوسف الأنصاري بلنسي
332 0 من أهل علي بن محمد بن عمارة
333 0 من أهل علي بن محمد بن عمران الأنصاري، ابن النقاش، أبو الحسن
334 0 _RL_ESTUVO علي بن موسى بن محمد بن شلوط الشبارتي، أبو الحسن
335 0 من أهل علي بن موسى بن مطرف بن محمد بن عبد الله بن باقي (باق) الكناني، أبو الحسن (علي بن أبي موسى مطرف بن محمد بن عبد الله بن باق الكناني، أبو الحسن)
336 0 من أهل علي بن موصل
337 0 من أهل علي بن هلال بن علي بن حسن بن عبد الأعلى بن هلال الحضرمي، ابن هلال، أبو الحسن
338 0 من أهل علي بن وهب بن لب بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن نذير الفهري
339 0 من أهل علي بن يحيى بن أحمد بن ميمون المخزومي بلنسي
340 0 سكن علي بن يوسف اللخمي، أبو الحسن
341 0 أصله من علي بن يوسف بن زلال الأنصاري، أبو الحسن
342 0 من أهل علي بن يوسف علي بن يوسف بن لب بلنسي ، أبو الحسن
343 0 توفي عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن القاسم (أبي القاسم خلف) بن خلف بن هانئ القرشي العدوي العمري الحافظ، أبو محمد، أبو الحسن
344 0 عمر بن الحسن بن علي بن محمد (بن الجميل) بن فرج (فرع، فزع) بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر بن أحمد بن دحية من ولد دحية بن خليفة الكلبي الداني السبتي البلنسي، ابن الجميل، مجد الدين ابن دحية، ذو النسبين، أبو الخطاب
345 0 من أهل عمر بن عبد الله بن عمر بلنسي
346 0 من أهل عمر بن لب بن محمد بن حسين بن قحافة
347 0 من أهل عمر بن محمد أبي الحسن بن واجب بن عمر بن محمد بن واجب القيسي، أبو حفص البلنسي
348 501 من أهل عمر بن محمد بن أحمد بن علي بن عديس القضاعي اللغوي، أبو حفص
349 0 _RL_ESTUVO عمر بن محمد بن مخلوف، أبو علي
350 0 من أهل عمر بن محمد بن مفرج بن حماس الأزدي بلنسي
351 0 من أهل عمر بن محمد بن واجب، أبو حفص
352 0 من أهل عمر بن يوسف بن عنبسة بلنسي ، أبو علي
353 0 من أهل عمران بن محمد بن عمران الأنصاري، ابن النقاش، أبو محمد
354 0 سكن عيسى بن حزم بن عبد الله بن عمر بن اليسع الغافقي الفقيه الخطيب المشاور الفخار كولي، أبو الأصبغ
355 0 من أهل عيسى بن رافع بن أحمد بن خليفة بن سعيد بن رافع بن حلبس الأموي، أبو الأصبغ
356 0 من أهل عيسى بن محمد بن أبي الفضل
357 0 من أهل عيسى بن محمد بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سعيد الأنصاري المنزلي، أبو الأصبغ
358 0 من أهل عيسى بن محمد بن فتوح بن فرج بن خلف بن عياش بن وهبون بن فتحون بن حرب الهاشمي المقرىء، ابن المرابط، أبو الأصبغ
359 0 سكن عيسى بن محمد بن فتوح بن فرج بن خلف بن عياش بن وهبون بن فتحون بن حرب الهاشمي المقرىء، ابن المرابط، أبو الأصبغ
360 0 من أهل عيسى بن محمد بن نعمان البكري، أبو بكر
361 0 من أهل عيسى بن موسى بن عيسى بن سعيد الأنصاري البلنسي، المنزلي، أبو الأصبغ
362 0 من أهل غالب بن عبد الرحمن بن غالب القرشي المكتب، أبو تمام
363 0 من أهل غالب بن محمد بن إسماعيل (بن غالب) الأنصاري، أبو تمام
364 0 كان ب فاطمة بنت فائز القرطبية
365 0 من أهل فتح (الفتح) بن خلف البلنسي المقرىء، أبو نصر
366 0 كان ب فتح بن يحيى بن سلمة بن مهدي المرادي الكفيف، أبو نصر
367 0 رحل قاسم (القاسم) بن فيره بن خلف أبي القاسم بن أحمد الشاطبي الرعيني الضرير المقرىء، أبو محمد، أبو القاسم، أبو حامد
368 0 كان ب قاسم بن خلف (بن فتح) بن عبد الله بن جبير، الجبيري، أبو عبيد، أبو عبد الله
369 0 أصله من قاسم بن عبد الله بن محمد الشاط الأنصاري، أبو القاسم
370 0 من أهل قاسم بن محمد بن علي بن قاسم الأنصاري بلنسي
371 0 من أهل قاسم بن محمد بن علي بن محمد بن عمران الأنصاري بلنسي
372 0 كان ب قاصد بن علي بن يعمر بن بكر اليعمري، أبو المكارم
373 0 كان ب لاوي بن إسماعيل بن ربيع بن سليمان المكتب، أبو الحسن
374 0 من أهل لب بن حسن بن أحمد التجيبي، ابن الخصم، أبو عسيى
375 0 من أهل لب بن عبد الله بن أحمد بلنسي
376 0 سكن لب بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن نذير بن وهب بن نذير الفهري، أبو عيسى
377 0 أصله من لب بن محمد بن محمد، البلنسي، أبو عيسى
378 0 من أهل لب بن محمد بن وهب بن نذير الفهري بلنسي
379 0 من أهل ماجد بن محفوظ بن مرعي بن طرخان بن سيف الشريف الطلحي البكري، أبو المعالي، أبو الشرف
380 0 _RL_ESTUVO مالك بن عبد الله بن محمد بن أيوب القهري
381 0 مبارك الأمير، مولى المنصور ابن أبي عامر
382 0 من أهل محمد (بن محمد) بن أحمد بن عبد الرحمن (بن محمد) بن سليمان (بن محمد) الزهري، ابن محرز، ابن القح، أبو بكر
383 0 سكن محمد بن (ال)حسين بن عبد الله بن عمر بن هارون بن موسى، الشوني، أبو عبد الله
384 0 محمد بن أبي العافية المقرىء النحوي، أبو عبد الله
385 0 أصله من محمد بن أبي الفتح بن إبراهيم بن أبي الفتح غالب بن يونس بن غالب بن محمد بن سعيد الأنصاري الأندلسي الجياني
386 0 كان ب محمد بن أبي القاسم خلف بن محمد بن عميرة الكاتب، أبو عبد الله
387 0 سكن محمد بن أبي بكر بن أبي الخليل التميمي، ابن ولم (ابن ولام)، أبو بكر
388 0 من أهل محمد بن أبي بكر بن محمد بن موسى الأنصاري
389 0 من أهل محمد بن أبي بكر بن محمد بن موسى الأنصاري بلنسي
390 0 من أهل محمد بن أبي يحيى أبو بكر بن خلف بن فرج بن ساف الأنصاري، مراكشي، الأصل قديما، فاسيه حديثا، ابن المواق، أبو عبد الله
391 0 محمد بن أحمد (أبي الخطاب) بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي بلنسي، أبو الحسن
392 0 من أهل محمد بن أحمد الأنصاري
393 0 توفي محمد بن أحمد بن إسحاق (بن زيد) بن طاهر القيسي، أبو عبد الرحمن
394 0 من أهل محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير الكناني البلنسي الشاطبي، أبو الحسين
395 0 سكن محمد بن أحمد بن حاضر الخزرجي الجزيري، أبو القاسم
396 0 من أهل محمد بن أحمد بن حسن بن سعدون بلنسي
397 0 سكن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدري، أبو عبد الله
398 0 من أهل محمد بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العبدري المقرىء، ابن موجوال، أبو عبد الله
399 0 من أهل محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الزهري، ابن القح، ابن محرز، أبو عبد الله
400 0 من أهل محمد بن أحمد بن عبد الله بن حصن الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله
401 0 من أهل محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أيوب الأوسي بلنسي
402 0 كان ب محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد بن محمد بن وليد بن مروان بن عبد الملك بن أبي جمرة محمد بن مروان بن خطاب بن عبد الجبار بن خطاب بن مروان بن نذير (يزيد) الأزدي المرسي ابن أبي جمرة، أبو بكر
403 0 من أهل محمد بن أحمد بن عثمان البرياني، أبو عامر
404 0 من أهل محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن أبي خلف بن محمد القرشي العبدري
405 0 من أهل محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن مرطير ، أبو عبد الله
406 0 من أهل محمد بن أحمد بن علي بن ميمون المخزومي
407 0 _RL_ESTUVO محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله بلنسي، ابن الحصار
408 0 كان ب محمد بن أحمد بن عمار بن محمد التجيبي المقرىء، أبو عبد الله، أبو بكر
409 0 من أهل محمد بن أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عشرة التجيبي
410 0 من أهل محمد بن أحمد بن عمران (بن عبد الرحمن بن محمد بن عمران) بن نمارة الحجري، أبو بكر
411 0 توفي محمد بن أحمد بن عيسى بن إبراهيم بن مزاحم، أبو حاتم
412 0 من أهل محمد بن أحمد بن غالب بن خلف بن محمد بن عبد الله التجيبي، أبو عبد الله البقساني
413 0 سكن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سهل الأنصاري الأوسي، ابن الخراز، أبو عبد الله
414 0 من أهل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن (الحسين) بن أبي الفتح بن حصن بن لربيق بن عفيون بن غفايش بن رزق بن عفيف بن عبد الله بن رواحة بن سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي، أبو عبد الله
415 0 من أهل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن يوسف الأنصاري، ابن مـليون (مشليون)، أبو عبد الله
416 0 توفي محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن يوسف الأنصاري، ابن مـليون (مشليون)، أبو عبد الله
417 0 من أهل محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن سلمون، أبو الحسن
418 0 توفي محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن سلمون، أبو الحسن
419 0 سكن محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري ألشي ، أبو عبد الله
420 562 أصله من محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري، الأندرشي، ابن اليتيم، ابن البلنسي، أبو عبد الله
421 0 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف بن إبراهيم بن أبي عيسى لب بن بيطير بن خالد بن بكر التجيبي، ابن الحاج، أبو الوليد
422 0 من أهل محمد بن أحمد بن مروان بن عبد الله بن مروان بن أحمد بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز الأموي
423 0 من أهل محمد بن أحمد بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز بن محمد بن حامد بن رجاء بن شاكر بن خطاب التجيبي الفرضي القاضي الفقيه المحدث، أبو عبد الله
424 0 توفي محمد بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن الأزدي، ابن صاحب الصلاة، أبو عبد الله
425 0 من أهل محمد بن أيوب بن محمد بن وهب (موهب) بن محمد بن وهب بن محمد بن نوح بن أيوب بن بكر بن سهل بن أيوب بن إبراهيم بن ناجية بن داود الغافقي، أبو عبد الله
426 0 توفي محمد بن أيوب بن محمد بن وهب (موهب) بن محمد بن وهب بن محمد بن نوح بن أيوب بن بكر بن سهل بن أيوب بن إبراهيم بن ناجية بن داود الغافقي، أبو عبد الله
427 0 من أهل محمد بن إبراهيم الجُميمي، ابن الشواش
428 0 أصله من محمد بن إبراهيم بن خلف بن أحمد الأنصاري، ابن الفخار، أبو عبد الله
429 0 توفي محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الله بن سعيد، ابن زرياب، أبو عبد الله
430 0 من أهل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسلم
431 0 من أهل محمد بن إبراهيم بن عبد الصمد بلنسي
432 580 Otra محمد بن إبراهيم بن عطية العبدري، أبو عبد الله
433 0 من أهل محمد بن إبراهيم بن علي بن سعيد بلنسي
434 0 من أهل محمد بن إبراهيم بن عيسى بن عبد الحميد بن روبيل الأنصاري، أبو عبد الله
435 0 من أهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعيد الأزدي المقرىء، ابن الصناع، الهدهد، أبو بكر
436 0 محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الجليل بن غالب بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (الرحيم) بن خلف بن القاسم بن غالب بن حمدون الأنصاري الخزرجي، ابن غالب، أبو عبد الرحمن
437 0 من أهل محمد بن إبراهيم بن مسلم البكري، أبو عبد الله
438 0 من أهل محمد بن إدريس بن عبد الله (عبيد الله) بن يحيى المخزومي، أبو عبد الله
439 0 كان ب محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن خميس الجمحي، أبو عامر
440 0 _RL_ESTUVO محمد بن اباية، أبو القاسم
441 0 من أهل محمد بن ابي بكر بن محمد بن حكم بلنسي
442 0 محمد بن الحسن بن خلف بن (أحمد بن) يحيى بن إبراهيم بن محمد الأموي الداني، ابن برنجال (برنجان) ، أبو بكر
443 0 كان ب محمد بن الحسن بن علي اللخمي، ابن التجيبي، أبو عبد الله
444 0 من أهل محمد بن الحسن بن محمد العبدري، ابن سرنباق، أبو بكر، أبو عبد الله
445 0 من أهل محمد بن الخلف بن الحسن بن إسماعيل الصدفي، ابن علقمة، أبو عبد الله
446 0 من أهل محمد بن الزبير بن إسحاق بن الزبير بلنسي
447 0 سكن محمد بن باسة (باشة) بن أحمد بن ارذمان الزهري الأندي المقرىء، أبو عبد الله
448 0 من أهل محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن بكر بن أبي الأسعد بن الصائغ الفهري، أبو عبد الله
449 0 محمد بن جعفر (بن عبد الرحمن) بن صاف الغساني اللخمي المقرىء، ابن صاف، أبو بكر، أبو عبد الله
450 0 من أهل محمد بن جعفر أبي أحمد بن أحمد بن خلف بن حميد بن مأمون الأموي (الأنصاري) البلنسي الغرناطي، ابن مأمون، أبو عبد الله
451 0 من أهل محمد بن جعفر بن خيرة الخطيب، ابن شروية، أبو عامر
452 0 محمد بن حسن (الحسن) العابد بن عطية بن غازي (غاز) بن خلوف بن أحمد (حمد) بن موسى بن هارون بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن أحمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري، ابن غازي (ابن الغازي)، أبو عبد الله
453 0 من أهل محمد بن حسن بن أحمد بن محمد بن موسى بن سعيد بن سعود (مسعود) الأنصاري ابن الوزير، ابن البطرني، أبو عبد الله
454 0 من أهل محمد بن حسن بن محمد بن عبد الغني
455 0 من أهل محمد بن حسين ، ابن زلان (ابن رلان)/ ابن عزير / أرليان ، أبو عبد الله
456 0 محمد بن خلصة الشذوني النحوي الكفيف (الأعمى) البصير، أبو عبد الله
457 0 من أهل محمد بن خلف (أبي القاسم بن مروان) بن مرزوق بن أبي الأحوص الزناتي، ابن نسع، أبو عبد الله
458 0 من أهل محمد بن خلف بن عبد الرحمن (بن علي بن عزيز / غدير)، السجلماسي، أبو عبد الله
459 0 أصله من محمد بن خلف بن عبيد الله (عبد الله) المعافري البنيولي، أبو عبد الله المرضجنه
460 0 سكن محمد بن خليل بن يوسف بن نضير الأنصاري، أبو عبد الله
461 0 من أهل محمد بن رافع بن أحمد بن خليفة بن سعيد بن رافع بن حلبس الأموي، أبو عبد الله
462 0 سكن محمد بن ربيعة، أبو عبد الله
463 0 من أهل محمد بن سعادة بن عمر الأنصاري، ابن قديم، أبو عبد الله
464 0 من أهل محمد بن سعد بن عثمان التجيبي ابن القدرة، أبو عبد الله
465 0 Otra محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامي الأمير، أبو عبد الله
466 0 كان ب محمد بن سعدون بن علي بن بلال القروي القيرواني، أبو عبد الله
467 0 سكن محمد بن سعيد التاكرني الكاتب، أبو عامر
468 0 من أهل محمد بن سعيد بن حماس الأنصاري بلنسي ، أبو عبد الله
469 0 من أهل محمد بن سفيان بن أبي إسحاق الواعظ، أبو عبد الله
470 0 من أهل محمد بن سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان بن عسا بن عبد الكبير بن سعيد الأسدي
471 0 من أهل محمد بن سلمة بن موسى بلنسي
472 0 سكن محمد بن سليمان بن سيدراي الكلابي الوراق، القلعي، أبو عبد الله
473 0 سكن محمد بن سليمان بن مروان بن يحيى القيسي، البونتي (البوني)، أبو عبد الله
474 0 أصله من محمد بن شعيب الجذامي, أبو عبد الله
475 0 _RL_ESTUVO محمد بن طاهر، أبو عبد الرحمن
476 0 _RL_ESTUVO محمد بن عائشة، أبو عبد الله
477 0 من أهل محمد بن عابد بن مسعود بن عابد الصدفي، أبو عبد الله
478 0 سكن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن خلف القيسي، أبو عبد الله
479 0 من أهل محمد بن عبد الحميد بن علي الأنصاري بلنسي
480 0 من أهل محمد بن عبد الحميد بن محمد بن وليد بن عيسى
481 0 من أهل محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن خلصة بن فتح بن قاسم بن سليمان بن سويد اللخمي النحوي، أبو عبد الله
482 0 من أهل محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري التجيبي البلنسي، أبو عبد الله
483 0 من أهل محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الأنصاري البلنسي ، أبو عبد الله ، ابن الكاهن
484 0 سكن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن أبي عامر الأنصاري أندي ، أبو عبد الله
485 0 من أهل محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج (فرج) بن خلف بن سعيد بن هشام الأنصاري الخزرجي، ابن الفرس، أبو عبد الله
486 0 من أهل محمد بن عبد العزيز بن حسين المعافري بلنسي
487 610 كان ب محمد بن عبد العزيز بن سعادة، أبو عبد الله
488 0 من أهل محمد بن عبد العزيز بن محمد بن واجب القيسي، أبو الحسن
489 0 محمد بن عبد الله (بن محمد) بن خيرة القرطبي، أبو الوليد
490 0 من أهل محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن طبيب بلنسي
491 0 من أهل محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ابن الأبار، أبو عبد الله
492 0 من أهل محمد بن عبد الله بن أبي يحيى بن محمد بن مطروح التجيبي، أبو عبد الله
493 0 من أهل محمد بن عبد الله بن البراء، أبو عبد الله
494 0 من أهل محمد بن عبد الله بن حزب الله الوثائقي، أبو عبد الله
495 0 من أهل محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد (هاجر) الأنصاري البلنسي، أبو عبد الله
496 0 من أهل محمد بن عبد الله بن سيف الجذامي، أبو عبد الله
497 0 كان ب محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (عبد العزيز) اليحصبي، ابن حنان (ابن حيان)، أبو عامر
498 0 من أهل محمد بن عبد الله بن عيسى بن نعمان البكري، أبو عبد الله
499 0 من أهل محمد بن عبد الله بن قاسم الأنصاري
500 0 من أهل محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زاهر الخطيب بلنسي، أبو عبد الله
501 0 من أهل محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن علي بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله
502 0 من أهل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري بلنسي ، البونتي
503 0 من أهل محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن مفرج بن سهل الأنصاري، ابن غطوس، أبو عبد الله
504 0 من أهل محمد بن عبد المجيب بن محمد بن عبد المجيب الزهري
505 0 أصله من محمد بن عبد الملك الخولاني، النحوي، أبو عبد الله
506 0 _RL_ESTUVO محمد بن عبد الملك بن خالد (خلف)
507 0 من أهل محمد بن عبد الملك بن وهب بن نوح الغافقي، أبو عبد الله
508 0 كان ب محمد بن عبد المنعم أبي الطيب بن من الله بن أبي بحر (يحيى) الهواري، فاسي، ابن الكماد، أبو بكر
509 0 كان ب محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان التميمي، أبو الفضل
510 0 من أهل محمد بن عبد الوهاب بن عبد الملك بن غالب بن عبد الرؤوف بن غالب بن نفيس العبدري الوراق، أبو عامر، أبو عبد الله
511 0 من أهل محمد بن عبيد الله (عبد الله) (بن محمد) بن بيبش المخزومي البلنسي ، أبو بكر ، أبو عبد الله
512 0 من أهل محمد بن عبيد الله بن عبد البر بن ربيعة، أبو عبد الله
513 0 من أهل محمد بن عبيد الله بن محمد السكوني بلنسي
514 0 محمد بن عتيق بن عطاف الأنصاري، ابن المؤذن، أبو عبد الله
515 0 سكن محمد بن عتيق بن عطاف الأنصاري، ابن المؤذن، أبو عبد الله
516 0 من أهل محمد بن عتيق بن علي بن سعيد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الله العبدري بلنسي ، أبو الحسن
517 0 كان ب محمد بن عتيق بن علي بن عبد الله بن محمد (بن حميد) التجيبي الغرناطي المالكي، اللاردي، أبو عبد الله، أبو بكر
518 0 من أهل محمد بن علي بن أحمد بن سلمون
519 0 من أهل محمد بن علي بن أحمد بن فيد الكلاعي
520 0 توفي محمد بن علي بن الزبير بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عبد العزيز بن الزبير القضاعي، أبو عبد الله
521 0 من أهل محمد بن علي بن بيطش الكناني الألشي
522 0 _RL_ESTUVO محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عائذ الطرطوشي
523 0 من أهل محمد بن علي بن عطية الكاتب، (ابن) الشواش، أبو عبد الله
524 0 من أهل محمد بن علي بن عمر بن أبي الفتح اللخمي
525 0 من أهل محمد بن علي بن عيسى الفهري بلنسي
526 0 من أهل محمد بن علي بن محمد المكتب، ابن عذاري، أبو عبد الله
527 628 سكن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سليمان بن خالد بن بهلول بن عبد الرؤوف بن مخارق بن أحمد العبدري أندي ، أبو عبد الله ، ابن خالد
528 0 سكن محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهمداني، ابن البراق، أبو القاسم
529 0 من أهل محمد بن علي بن محمد بن علي بن هذيل، ابن أبي الحسن، أبو عامر
530 0 من أهل محمد بن علي بن محمد بن علي بن هذيل، ابن أبي الحسن، أبو عبد الله، أبو بكر
531 0 توفي محمد بن علي بن محمد بن علي بن هذيل، ابن أبي الحسن، أبو عبد الله، أبو بكر
532 0 من أهل محمد بن علي بن محمد بن مجيب بلنسي
533 0 من أهل محمد بن علي بن محمد بن منصور الأنصاري بلنسي
534 0 من أهل محمد بن علي بن محمد بن منصور الأنصاري بلنسي
535 0 من أهل محمد بن علي بن نابل بن لب بن زيد (نذير) الفهري، أبو عبد الله
536 0 سكن محمد بن علي بن يوسف بن علي بن يزيد الكاتب، أبو بكر
537 0 من أهل محمد بن علي بن يوسف بن محمد بن يوسف الأنصاري الشاطبي اللغوي العلامة، رضاء الدين، أبو عبد الله
538 0 من أهل محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد العقيلي، ابن القباب (ابن القبان)، أبو بكر
539 0 من أهل محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي، أبو الحسن
540 0 من أهل محمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي، أبو الخطاب
541 0 من أهل محمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي، أبو بكر (أبو عبد الله)
542 0 توفي محمد بن عمر بن يوسف (يونس) المالكي الحافظ، ابن الفخار، أبو عبد الله
543 0 كان ب محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ بن عيسى بن أصبغ الأزدي، ابن المناصف، أبو عبد الله
544 0 أصله من محمد بن غالب الرفاء (الزقاق) الشاعر الرصافي، أبو عبد الله
545 0 أصله من محمد بن قاسم بن ربيع الهاشمي الغرناطي، أبو عبد الله
546 0 من أهل محمد بن محمد أبي عامر بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن خاضر الأزدي، أبو بكر
547 0 من أهل محمد بن محمد بن أحمد بن مشلنون الأنصاري، أبو بكر بن أبي عبد الله
548 0 من أهل محمد بن محمد بن أيوب بن محمد (بن وهب بن محمد بن وهب بن محمد) بن نوح الغافقي، أبو القاسم
549 0 من أهل محمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري النحوي الأستاذ، ابن أبي البقاء، أبو عبد الله
550 0 من أهل محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يعيش اللخمي، أبو عبد الله
551 0 من أهل محمد بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي المقرىء، أبو عبد الله
552 0 من أهل محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زاهر المكتب، أبو حامد
553 0 من أهل محمد بن محمد بن علي بن بيطش الكناني ابن الألشي، أبو عبد الله
554 0 من أهل محمد بن محمد بن محمد بن خلف بن محمد الأنصاري ابن مقصير، أبو عبد الله
555 0 من أهل محمد بن مخلوف بن جابر اللواتي النحوي، أبو عبد الله
556 0 سكن محمد بن مروان بن عبد العزيز الكاتب، ابن روبش، أبو عبد الله
557 0 سكن محمد بن مروان بن يونس، ابن الأديب، أبو عبد الله
558 0 سكن محمد بن مفرج أبي الخليل بن عبد العزيز بن إبراهيم بن الواهب مولى الزبيدي، أبو عبد الله
559 0 من أهل محمد بن مقاتل بن حيدرة بن مسعود بن خلف بن سعيد الزهري، أبو عبد الله
560 0 من أهل محمد بن موسى بن حزب الله، ابن جلادة، أبو عبد الله
561 0 من أهل محمد بن موفق المكتب الخراط، مولى أبي علي بن أم الحور، أبو عبد الله
562 0 _RL_ESTUVO محمد بن نوح، أبو القاسم
563 0 من أهل محمد بن واجب بن عمر بن واجب القيسي، أبو الحسن
564 0 من أهل محمد بن وهب بن لب بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن نذير الفهري، أبو عبد الله
565 0 سكن محمد بن وهب بن محمد بن وهب بن محمد بن وهب نوح الغافقي، أبو عبد الله
566 0 من أهل محمد بن يحيى بن خلف بن يحيى بن خلف بن شلبون (شمليون) الأنصاري النحوي، أبو عبد الله
567 0 توفي محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو عبد الله
568 0 كان ب محمد بن يوسف القيسي، أبو عبد الله
569 0 أصله من محمد بن يوسف بن سعادة، مولى سعيد بن نصر مولى عبد الرحمن الناصر، أبو عبد الله
570 0 سكن محمد بن يوسف بن سعيد بن عيسى الكناني، أبو عبد الله
571 0 دفن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن غزلون (عزلون) بن مطرف بن طاهر بن هارون بن عبد الرحمن بن هاجر بن الحسين بن حرب بن أبي شاكر الأنصاري، أبو عبد الله
572 0 من أهل محمد بن يوسف بن مفرج بن سعيد البناني ابن الخباز، أبو عبد الله
573 0 من أهل محمد بن يوسف بن يحيى بن محمد بن عمر الأنصاري، ابن غبرة، أبو عبد الله
574 0 من أهل محمد بن يونس بن سلمة الأنصاري، أبو عبد الله الطرطوشي
575 0 من أهل مروان بن أحمد بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز، أبو عبد الملك
576 0 من أهل مروان بن عبد الله أبي الحسين بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز التجيبي، أبو عبد الملك
577 0 مروان بن عمار بن يحيى أبي بكر، أبو الحكم
578 0 من أهل مروان بن محمد بن عبد العزيز التجيبي، أبو عبد الملك، أبو المطرف
579 0 مزدلي بن تيولتكان بن حمنى بن محمد بن ترقوت بن وربابطن بن منصور بن نصاله بن أمية بن واباتن الصنهاجي اللمتوني
580 0 من أهل مسعود بن محمد بن مسعود الأنصاري، ابن النابغة، أبو الخيار
581 0 أصله من مسعود بن محمد بن مسعود الأنصاري، ابن النابغة، أبو الخيار
582 0 مظفر الأمير، مولى المنصور ابن أبي عامر
583 0 _RL_ESTUVO معاوية بن محمد
584 0 من أهل معطى بن أحمد، أبو الفتح
585 518 سكن موسى بن خميس بن بهدل الضرير البنيشتي، أبو عمران
586 0 من أهل موسى بن سعادة المرسي، أبو عمران
587 0 من أهل موسى بن عيسى بن سعيد الأنصاري القاضي، المنزلي، أبو عمران
588 0 أصله من موسى بن محمد بن موسى بن صامت الأنصاري، أبو محمد
589 0 من أهل موسى بن محمد بن موسى بن صامت الأنصاري، أبو محمد
590 0 من أهل موصل بن أحمد بن موصل
591 568 سكن ميمون بن جبارة بن خلفون الفرداوي، أبو تميم
592 0 ميمون بن علي بن عبد الخالق الصنهاجي الخطابي فاسي، ابن خيارة (خبازة)، أبو عمرو، أبو سعيد
593 0 أصله من نابت بن المفرج بن يوسف الخثعمي، أبو الزهر
594 0 من أهل نذير بن وهب بن لب بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن وهب بن نذير بن وهب بن نذير الفهري، أبو عامر
595 0 سكن نصر بن إبراهيم بن محمد الغساني، أبو الفتح
596 0 كان ب نصر بن الحسن بن أبي القاسم بن أبي حاتم بن الأشعث التنكتي الشاشي، أبو الفتح، أبو الليث
597 0 Otra هشام بن أحمد بن هشام بن خالد الكناني، الوقشي، أبو الوليد
598 0 من أهل هشام بن حيان الأنصاري، أبو الوليد
599 0 من أهل واجب بن أبي الخطاب بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب بن عمر بن واجب بن عمر بن واجب القيسي البلنسي، أبو محمد
600 0 من أهل واجب بن عمر بن واجب القيسي، أبو محمد
601 0 سكن وهب بن لب بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن وهب بن نذير الفهري، أبو العطاء
602 0 توفي وهب بن لب بن موسى الفهري، أبو العطاء
603 0 يحيى بن ... بن حسين الجذامي، ابن الخطيب، أبو بكر
604 0 كان ب يحيى بن حزب الله بن يعقوب الأنصاري، أبو زكرياء
605 0 توفي يحيى بن داود التادلي، أبو زكرياء
606 0 من أهل يحيى بن زكرياء بن علي بن يوسف الأنصاري الأوسي المقرىء البلنسي، الجُعَيدي، أبو زكرياء
607 0 سكن يحيى بن سليمان بن حسين بن يوسف الأنصاري، أبو الوليد
608 0 من أهل يحيى بن شراحيل بن محمود بن جابر بن كرام بن عثمان بن عفان الأنصاري البلنسي، أبو زكرياء
609 0 من أهل يحيى بن عبد الرحمن بن خلف المكتب، الشنتمري، أبو بكر، أبو زكرياء
610 0 كان ب يحيى بن عبد الرحمن بن عبد المنعم القيسي الدمشقي الإصبهاني (الإصفهاني) الواعظ، مجد الدين ، أبو زكرياء
611 0 يحيى بن محمد الأموي، ابن قبرون (ابن قبروق)، أبو الوليد
612 0 يحيى بن محمد بن عبد العزيز بن عقال الفهري البلنسي
613 0 يحيى بن محمد بن هانىء بن ذي النون بن محمد بن سعيد بن هاشم بن غمر التغلبي الغرناطي، ابن الرمالية (ابن مانية)، أبو بكر
614 0 توفي يزيد بن الجد الفهري، أبو خلد
615 0 من أهل يوسف بن أحمد الأنصاري، المنصفي، أبو الحجاج
616 0 يوسف بن أحمد بن يوسف بن فتوح الأنصاري، ابن دلال، أبو الحجاج
617 0 من أهل يوسف بن إبراهيم بن سليمان بن فرج، الشداد، أبو الحجاج
618 0 من أهل يوسف بن سليمان بن جمرة المقرىء، أبو الحجاج
619 0 _RL_ESTUVO يوسف بن سليمان بن يوسف بن عبد الرحمن بن حمزة البلنسي، أبو الحجاج
620 0 من أهل يوسف بن عبد الرحمن بن سعيد، أبو الحجاج
621 0 يوسف بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن [بن محمد بن أحمد بن سعيد] بن أبي الفتح البلنسي، ابن المرينه، أبو الحجاج
622 0 من أهل يوسف بن عبد الله أبي محمد بن يوسف بن فرغلوش، أبو الحجاج
623 528 كان ب يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي زيد اللري، ابن عياد، أبو عمر
624 0 سكن يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الحافظ، أبو عمر
625 0 سكن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أيوب [بن القاسم بن بيره بن عبد الرزاق] الفهري الداني، أبو الحجاج
626 0 _RL_ESTUVO يوسف بن علي بن عشرة سلوي، ابن عكثره، أبو الحجاج
627 0 يوسف بن محمد بن سماجه (سماحة) الداني، أبو الحجاج
628 0 سكن يوسف بن محمد بن علي بن خليفة القضاعي الأندي، أبو الحجاج
629 0 من أهل يونس بن أبي عيسى بن عتيك، أبو الوليد
PUA © 2006- 2022 Todos los derechos reservados | licencia de uso | términos de privacidad | Acceder | Licencia de Creative Commons