Agrandar Reducir Restablecer
Español English
Personaje
Ordenado por: Nueva Búsqueda
  Nombre (Latino) Suhra/laqab Nacimiento Muerte Publicado Creado Modificado Nombre
976 Aḥmad b. Sayyid Abīhi b. Dāwūd b. Abī Dāwūd, Abū ʿUmar 0 376 1 29/12/2010 01:12:54 26/05/2019 20:01:05 أحمد بن سيد أبيه بن داود بن أبي داود، أبو عمر
977 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 29/12/2010 01:12:54 أحمد بن سيد النحوي، اللص، أبو العباس
978 Aḥmad b. Šāb b. ʿĪsà al-Umawī 0 317 1 29/12/2010 01:12:54 18/11/2018 19:15:16 أحمد بن شاب بن عيسى الأموي
979 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 11/05/2022 15:51:05 أحمد بن شجاع بن غمر، أبو العباس
980 Aḥmad b. Šaraf, Abū ʿUmar 0 460 1 29/12/2010 01:12:54 23/01/2019 12:35:36 أحمد بن شرف، أبو عمر
981 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 29/12/2010 01:12:54 أحمد بن شطرية القرطبي، أبو جعفر
982 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 29/12/2010 01:12:54 أحمد بن شن الموروري
983 Aḥmad b. Ṣārim al-Bāğī al-Naḥwī, Abū ʿUmar 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 23/01/2019 12:36:00 أحمد بن صارم الباجي النحوي، أبو عمر
984 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 29/12/2010 01:12:54 أحمد بن صالح المخزومي الكفيف، أبو العباس
985 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 29/12/2010 01:12:54 أحمد بن صالح بن علي بن صالح، أبو جعفر
986 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 18/07/2013 17:56:09 أحمد بن صالح، أبو العباس
987 0 520 1 29/12/2010 01:12:54 22/03/2012 15:00:09 أحمد بن طاهر بن علي (بن شبرين بن علي) بن عيسى (بن رصيص) بن عبادة الأنصاري الخزرجي، أبو العباس
988 Aḥmad b. Ṭāhir b. ʿAlī b. ʿĪsà b. Muḥammad b. Aštarmanī b. Ruṣayṣ b. Fāḫir b. Farağ (Faraḥ) b. Walīd b. Walīd b. ʿAbd Allāh b. Niʿam al-Ḫalaf b. Ḥassān b. Qays b. Saʿd b. Ṯabāt b. ʿUbāda al‑Anṣārī, al‑Ḫazrağī, Abū ʿAbbās 467 532 1 29/12/2010 01:12:54 20/02/2015 13:00:54 أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى بن محمد بن اشترمني بن رصيص بن فاخر بن فرج (فرح) بن وليد بن وليد بن عبد الله بن نعم الخلف بن حسان بن قيس بن سعد بن ثبات بن عبادة الأنصاري الخزرجي، أبو العباس
989 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 08/03/2016 12:54:20 أحمد بن طاهر بن محمد أبي بكر بن أحمد بن طاهر القيسي إشبيلي، أبو العباس
990 ابن الحطاب (الخطاب) 341 416 1 29/12/2010 01:12:54 12/02/2015 10:33:15 أحمد بن طريف، ابن الحطاب (الخطاب)، أبو بكر
991 Aḥmad b. Ṭalḥa b. ʿAbd al-Raḥmān b. Gālib b. Tammām b. b. ʿAbd al-Raʾūf b. Tammām b. ʿAṭiyya b. Ḫālid b. Ḫufāf b. Aslam b. Mukram min wuld Zayd b. Muḥārib b. Ḥafṣa b. Qays ʿAylān b. Muḍar b. Nazāz b. Maʿd b. ʿAdnān al-Muḥāribī Garnāṭī, Abū Ğaʿfar 0 539 1 29/12/2010 01:12:54 03/10/2019 12:38:58 أحمد بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن تمام بن عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم بن ولد زيد بن محرب بن خطفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزاز بن معد بن عدنان المحاربي غرناطي، أبو جعفر
992 Aḥmad b. Ṭalḥa b. Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b. Aḥmad b. Ḫalaf b. al-Asʿad b. Ḥazm al-Umawī, Abū l-ʿAbbās 0 620 1 29/12/2010 01:12:54 23/01/2019 12:36:36 أحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن أحمد بن خلف بن الأسعد بن حزم الأموي، أبو العباس
993 0 484 1 29/12/2010 01:12:54 10/07/2013 14:03:29 أحمد بن طيب بن عمر الهمداني
994 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 29/12/2010 01:12:54 أحمد بن عائش، أبو جعفر
995 Aḥmad b. ʿĀbid, Abū ʿUmar 0 385 1 29/12/2010 01:12:54 29/10/2012 16:57:37 أحمد بن عابد، أبو عمر
996 Aḥmad b. ʿĀmir b. Mawṣil 0 0 1 29/12/2010 01:12:54 16/05/2019 11:51:04 أحمد بن عامر بن موصل
997 0 400 1 29/12/2010 01:12:54 02/12/2013 13:19:27 أحمد بن عامر بن وهبون الكلابي أنتلياني، أبو جعفر
998 Aḥmad b. ʿAbbād b. Gadrūn (ʿAdrūn) b. Ḫālid b. ʿImrān al-Fazārī, Abū Ǧaʿfar 280 318 1 29/12/2010 01:12:54 18/11/2018 19:25:09 أحمد بن عباد بن غدرون (عدرون) بن خالد بن عمران الفراري، أبو جعفر
999 0 22/09/2023 00:18:09 22/09/2023 00:18:09 أحمد بنِ عبادة الرعيني
1000 Aḥmad b. ʿUbāda b . ʿAbd al-ʿAzīz al-Murādī, Abū ʿUmar 0 378 1 29/12/2010 01:12:54 29/05/2019 18:51:28 أحمد بن عبادة بن عبد العزيز المرادي، أبو عمر
PUA © 2006- 2023 Todos los derechos reservados | licencia de uso | términos de privacidad | Acceder | Licencia de Creative Commons