Agrandar Reducir Restablecer
Español English
Personaje
Ordenado por: Nueva Búsqueda
  Nombre (Latino) Suhra/laqab Nacimiento Muerte Publicado Creado Modificado Nombre
1126 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Aḥmad b. Gālib b. Zaydūn al-Maḫzūmī al-Qurṭubī al-Kātib Ḏū al-Wizāratayn, Ibn Zaydūn, Abū al-Walīd ابن زيدون 354 463 1 29/12/2010 01:12:55 16/05/2019 12:22:59 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي القرطبي الكاتب ذو الوزارتين، ابن زيدون، أبو الوليد
1127 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad al-Qaysī 0 640 1 11/10/2018 11:02:19 23/01/2019 12:37:46 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد القيسي
1128 0 552 1 26/10/2018 15:48:26 31/01/2019 13:21:42 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مفرج السبئي
1129 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهاجر، أبو القاسم
1130 0 701 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف الأغر الكلاعي أبو جعفر
1131 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن أحمد منقاني
1132 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن أخطل قرطبي، أبو عمر
1133 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Ayyūb b. Sulaymān b. Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad al-Ḏahabī al-Umawī, Abū Bakr 333 0 1 29/12/2010 01:12:55 05/07/2012 21:53:45 أحمد بن عبد الله بن أيوب بن سليمان بن أحمد بن عبد الله بن محمد الذهبي الأموي، أبو بكر
1134 ابن شلبطور 0 704 1 29/12/2010 01:12:55 13/10/2016 11:21:25 أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي، ابن شلبطور، أبو جعفر
1135 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 17/07/2012 09:00:52 أحمد بن عبد الله بن الحجاف (الجحاف) الأنصاري
1136 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. al-Ḥasan, Abū ʿUmar 0 392 1 29/12/2010 01:12:55 02/06/2019 18:26:27 أحمد بن عبد الله بن الحسن، أبو عمر
1137 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. al-Zubayr al-Ṯaʿlabī, Abū ʿUmar 0 419 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن الزبير، الثعلبي، أبو عمر
1138 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Badr, Abū Marwān 0 423 1 29/12/2010 01:12:55 24/08/2016 16:54:28 أحمد بن عبد الله بن بدر القرطبي، مولى الأمير المستنصر بالله، أبو مروان
1139 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن بيطير
1140 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 11/07/2013 14:11:25 أحمد بن عبد الله بن تمام
1141 447 535 1 29/12/2010 01:12:55 04/12/2013 10:06:14 أحمد بن عبد الله بن جابر بن صالح الأزدي، أبو عمر
1142 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Ğuzayy al-Kalbī, Abū Ğaʿfar 0 710 1 08/10/2016 22:27:13 23/01/2019 12:38:19 أحمد بن عبد الله بن جزي الكلبي، أبو جعفر
1143 0 0 1 29/12/2010 01:12:55 29/12/2010 01:12:55 أحمد بن عبد الله بن جهور قرطبي، أبو العباس
1144 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن حسين النفزي
1145 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 09/04/2012 13:51:58 أحمد بن عبد الله بن حيون، أبو الوليد
1146 Aḥmad b. ʿAbd Allāhb. Ḫālid, Abū ʿUmar 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 05/01/2017 14:14:40 أحمد بن عبد الله بن خالد، أبو عمر
1147 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 02/03/2015 16:23:30 أحمد بن عبد الله بن خلف الأنصاري مرسي، أبو العباس، أبو جعفر
1148 0 547 1 29/12/2010 01:12:56 27/03/2012 10:52:36 أحمد بن عبد الله بن خميس بن معاوية بن نصرون الأزدي، أبو جعفر
1149 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Ḫīra, mawlá de Nāṣir al-dawla Mubaššir b. Miškān al-Anṣārī, Abū Ǧaʿfar 0 557 1 26/10/2018 16:13:00 23/01/2019 12:38:51 أحمد بن عبد الله بن خيرة ، مولى ناصر الدولة مبشر بن مشكان الأنصاري ، أبو جعفر
1150 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Saʿīd al-Umawī , Ibn al-ʿAṭṭār, Ṣāḥib al-warda, Abū ʿUmar ابن العطار، صاحب الوردة 263 345 1 29/12/2010 01:12:56 27/11/2017 09:46:46 أحمد بن عبد الله بن سعيد الأموي، ابن العطار، صاحب الوردة، أبو عمر
PUA © 2006- 2023 Todos los derechos reservados | licencia de uso | términos de privacidad | Acceder | Licencia de Creative Commons