Agrandar Reducir Restablecer
Español English
Personaje
Ordenado por: Nueva Búsqueda
  Nombre (Latino) Suhra/laqab Nacimiento Muerte Publicado Creado Modificado Nombre
1151 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Saʿīd al-Anṣārī Saraqusṭī, Abū l-ʿAbbās 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 05/01/2017 14:05:22 أحمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري سرقسطي، أبو العباس
1152 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Saʿīd b. Ḫalafal-Anṣārī Mursī, Abū l-ʿAbbās 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 05/01/2017 14:07:09 أحمد بن عبد الله بن سعيد بن خلف الأنصاري مرسي، أبو العباس
1153 0 455 1 29/12/2010 01:12:56 11/07/2013 20:28:05 أحمد بن عبد الله بن سليمان
1154 Aḥmad b.ʿAbd Allāh b. Sulaymān b. Dāwūd b. ʿAbd al-Raḥmān b. Sulaymān b. ʿUmar b. Ḥawṭ Allāh al-Anṣārī al-Ḥāriṯī, Abū ِِBakr ابن حوط الله 0 0 1 26/10/2018 16:28:46 26/10/2018 16:48:28 أحمد بن عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن حوط الله الأنصاري الحارثي ، أبو بكر
1155 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Šakir al-Umawī, Abū Ğaʿfar 0 424 1 29/12/2010 01:12:56 12/04/2012 15:07:03 أحمد بن عبد الله بن شاكر الأموي، أبو جعفر
1156 0 514 1 29/12/2010 01:12:56 16/04/2012 12:14:01 أحمد بن عبد الله بن شانج (شانجه) المطرز، أبو جعفر
1157 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Ṭāhir b. Ḫaydara b. Mufawwiz b. Aḥmad b. Mufawwiz b. ʿAbd Allāh b. Mufawwiz b. Gafūl b. ʿAbd Ra[bbih b. Ṣawwāb b. Mudrik] b. Salam b. Ğaʿfar al-Dāḫil ilà l-Andalus al-Maʿāfirī Šāṭibī, Ibn Mufawwiz, Abū Bakr ابن مفوز 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن طاهر بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز بن عبد الله بن مفوز بن غفول بن عبد ر[به بن صواب بن مدرك] بن سلم بن جعفر الداخل إلى الأندلس المعافري شاطبي، ابن مفوز، أبو بكر
1158 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 11/07/2013 12:46:04 أحمد بن عبد الله بن عامر بن خميس الهمداني أندي الأصل، أبو جعفر
1159 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. ʿĀmir b. ʿAbd al-ʿAẓīm, Abū l-ʿAbbās al-Maʿāfirī, Abū Ğaʿfar 0 541 1 29/12/2010 01:12:56 10/07/2015 12:06:25 أحمد بن عبد الله بن عامر بن عبد العظيم المعافري، أبو جعفر، أبو العباس
1160 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Baṣīr al-Ŷuḏāmī, Abū ʿUmar 311 388 1 29/12/2010 01:12:56 30/05/2019 18:03:51 أحمد بن عبد الله بن عبد البصير الجذامي، أبو عمر
1161 ابن الجامة 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن خليفة الأنصاري إشبيلي، ابن الجامة، أبو العباس
1162 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Raḥīm b. Kināna al-Laḫmī, Ibn al-ʿAnnān, Abū ʿUmar ابن العنان 299 383 1 29/12/2010 01:12:56 30/05/2019 12:26:40 أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي، ابن العنان، أبو عمر
1163 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Munʿim al-Hāšimī al-Tanğālī, Abū Ğaʿfar 0 750 1 29/12/2010 01:12:56 18/01/2019 09:59:25 أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم الهاشمي الطنجالي، أبو جعفر
1164 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن علي الأشعري مالقي، أبو العباس
1165 ابن البناد 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن علي شاطبي، ابن البناد
1166 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. ʿUmar al-Gāfiqī, Ibn al-Ṣaffār, Abū l-Qāsim ابن الصفار 0 426 1 29/12/2010 01:12:56 09/04/2012 14:23:59 أحمد بن عبد الله بن عمر الغافقي، ابن الصفار، أبو القاسم
1167 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. ʿAmr al-Bazzāz al-Qaysī, Abū l-Qāsim 0 372 1 29/12/2010 01:12:56 25/05/2019 16:44:31 أحمد بن عبد الله بن عمرو البزاز القيسي، أبو القاسم
1168 0 482 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن عيسى الأموي، أبو جعفر
1169 البُبَيْرَس 0 495 1 29/12/2010 01:12:56 29/10/2012 16:51:07 أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد [بن أحمد بن عيسى] الكناني الإلبيري، البُبَيْرَس، أبو العباس
1170 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Guṣn Abī Ṭālib b. Ṭālib v. Ziyād b. ʿAbd al-Ḥamīd b. al-Ṣabbāḥ b. Yazīd b. Ziyād b. Malīḥ b. Ḫayr al-Aṣbaḥī , Abū ʿAbd Allāh 0 326 1 29/12/2010 01:12:56 18/11/2018 19:47:21 أحمد بن عبد الله بن غصن أبي طالب بن طالب بن زياد بن عبد الحميد بن الصباح بن يزيد بن زياد بن مليح بن جبر الأصبحي، أبو عبد الله
1171 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Farağ (al-Farağ) al-Numayrī (al-Namarī) 0 303 1 29/12/2010 01:12:56 24/11/2016 10:21:29 أحمد بن عبد الله بن فرج (الفرج) النميري (النمري)
1172 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن فرج النميري
1173 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Fuṭays, Abū l-Qāsim 0 332 1 29/12/2010 01:12:56 18/11/2018 19:53:54 أحمد بن عبد الله بن فطيس، أبو القاسم
1174 Aḥmad b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad al-Tuğībī, Ibn al-Maššāṭ, Abū Ğaʿfar ابن المشاط 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 09/07/2012 20:30:17 أحمد بن عبد الله بن محمد التجيبي، ابن المشاط، أبو جعفر
1175 0 0 1 29/12/2010 01:12:56 29/12/2010 01:12:56 أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد السكوني قرطبي، أبو العباس
PUA © 2006- 2023 Todos los derechos reservados | licencia de uso | términos de privacidad | Acceder | Licencia de Creative Commons