Agrandar Reducir Restablecer
Español English
Personaje
Ordenado por: Nueva Búsqueda
  Nombre (Latino) Suhra/laqab Nacimiento Muerte Publicado Creado Modificado Nombre
1226 0 559 1 29/12/2010 01:12:57 01/10/2013 09:45:30 أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر، أبو جعفر
1227 0 493 1 29/12/2010 01:12:57 20/10/2014 14:06:58 أحمد بن عبد الملك بن سليمان بن محب بن سليمان بن إدريس بن يحيى الأزدي
1228 Aḥmad b. ʿAbd al-Malik b. ʿUmar b. Muḥammad b. ʿĪsà b. Šuhayd b. al-Waḍḍāḥ al-Ašğaʿī, Ḏū al-Wizāratayn, Abū ʿUmar 0 330 1 29/12/2010 01:12:57 15/11/2017 09:33:17 أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الأشجعي، ذو الوزارتين ، أبو عمر
1229 0 577 1 29/12/2010 01:12:57 08/10/2018 14:21:42 أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحيى الضبي، أبو جعفر، أبو العباس
1230 0 452 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عبد الملك بن عيسى اليحصبي
1231 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 17/07/2012 11:29:50 أحمد بن عبد الملك بن مروان
1232 Aḥmad b. ʿAbd al-Malik b. Makḥūl al-Laḫmī, Abū l-Qāsim 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 17/07/2019 12:56:53 أحمد بن عبد الملك بن مكحول اللخمي، أبو القاسم
1233 Aḥmad b. ʿAbd al-Malik b. Mūsà b. ʿAbd al-Malik b. Walīd b. Muḥammad b. Walīd b. Marwān b. ʿAbd al-Malik b. Abī Ğamra Muḥammad b. Marwān b. Ḫaṭṭāb b. ʿAbd al- Ğabbār b. Ḫaṭṭāb b. Marwān b. Naḏīr, Abū l-ʿAbbās 0 533 1 29/12/2010 01:12:57 16/09/2016 09:28:25 أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد بن محمد بن وليد بن مروان بن عبد الملك بن أبي جمرة محمد بن مروان بن خطاب بن عبد الجبار بن خطاب بن مروان بن نذير، أبو العباس
1234 Aḥmad b. ʿAbd al-Malik b. Hāšim al-Išbīlī, Ibn al-Makwī, Abū ʿUmar ابن المكوي 324 401 1 29/12/2010 01:12:57 15/09/2016 17:52:20 أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي، ابن المكوي، أبو عمر
1235 Aḥmad b. ʿAbd al-Nūr b. Aḥmad b. Rāšid, Abū Ğaʿfar 630 702 1 29/12/2010 01:12:57 28/01/2019 13:16:41 أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد، أبو جعفر
1236 ابن الشريشي 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عبد الواحد بن أبي الأصبغ الكاتب المراكشي اللخمي، ابن الشريشي، أبو العباس
1237 Aḥmad b. ʿAbd al-Wāḥid b. ʿĪsà al-Hamdānī, Abū Ğaʿfar 500 539 1 29/12/2010 01:12:57 14/11/2013 09:01:16 أحمد بن عبد الواحد بن عيسى الهمداني، أبو جعفر
1238 Aḥmad b. ʿAbd al-Walī b. Aḥmad al -Ruʿynī al-Garnāṭī, al-ʿAwwād, Abū Ğaʿfar العواد 0 750 1 29/12/2010 01:12:57 15/05/2014 10:07:19 أحمد بن عبد الوالي بن أحمد الرعيني الغرناطي، العواد، أبو جعفر
1239 Aḥmad b. ʿAbd al-Wadūd b. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī b. ʿAbd al-Malik b. Ibrāhīm b.ʿ Īsà b. Ṣāliḥ al-Hilālī, Ibn Samağūn, Abū l-Qāsim ابن سمجون 528 608 1 29/12/2010 01:12:57 12/01/2015 13:26:18 أحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الملك بن إبراهيم بن عيسى بن صالح الهلالي، ابن سمجون، أبو القاسم
1240 0 580 1 29/12/2010 01:12:57 22/02/2015 19:55:36 أحمد بن عبد الودود بن غالب بن تمام بن زنون (زرقون)، أبو جعفر
1241 Aḥmad b. ʿAbd al-Walī b. Aḥmad b. ʿAbd al-Walī al-Battī, Abū Ğaʿfar 0 488 1 29/12/2010 01:12:57 09/05/2016 09:47:46 أحمد بن عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البتي (البني)، أبو جعفر
1242 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن زرقون إشبيلي، أبو الحسن
1243 Aḥmad b. ʿAbd al-Wahhāb b. Yūnus al-Qurṭubī, Ibn Sallà Allāh, Abū ʿUmar (Abū ʿAmr) ابن صلى الله 0 369 1 29/12/2010 01:12:57 19/05/2019 12:12:10 أحمد بن عبد الوهاب بن يونس القرطبي، ابن صلى الله، أبو عمر (أبو عمرو)
1244 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عبيد الله اليحصبي، أبو عمرو
1245 0 406 1 29/12/2010 01:12:57 27/02/2015 18:44:22 أحمد بن عبيد الله بن إسماعيل بن بدر، أبو مروان
1246 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عبيد الله بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن محمد بن أسدون المعافري
1247 0 0 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عبيد، أبو جعفر
1248 0 280 1 29/12/2010 01:12:57 22/01/2013 09:02:08 أحمد بن عتبة الحضرمي، أبو عتبة
1249 0 743 1 29/12/2010 01:12:57 29/12/2010 01:12:57 أحمد بن عتيق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن خيرون الأزدي الشاطبي الغرناطي
1250 Aḥmad b. ʿAtīq b. al-Ḥasan b. Ziyād b. Ğurğ al-Ḏahabī /Farağ, Abu Ğaʿfar, Abu l-ʿAbbās الذهبي 554 601 1 29/12/2010 01:12:57 26/02/2016 13:53:55 أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن جرج (فرج)، الذهبي، أبو جعفر، أبو العباس
PUA © 2006- 2023 Todos los derechos reservados | licencia de uso | términos de privacidad | Acceder | Licencia de Creative Commons