Agrandar Reducir Restablecer
Español English
Personaje
Ordenado por: Nueva Búsqueda
  Nombre (Latino) Suhra/laqab Nacimiento Muerte Publicado Creado Modificado Nombre
1 Aḥmad b. Aḍḥà ʿAlī b. ʿUmar b. Aḍḥà al-Hamdānī 0 617 0 25/07/2024 06:39:33 27/10/2017 16:25:37 أحمد بن أضحى بن علي بن عمر بن أضحى الهمداني
2 Aḥmad b. ʿUbayd Allāh b. Zaydūn, Abū al-Walīd 0 0 1 09/10/2018 12:45:42 23/01/2019 12:26:21 أحمد بن عبيد الله بن زيدون ،أبو الوليد
3 al-Ḥasan b. Ḥassān al-Quḍāʿī, Abū ʿAlī 0 0 1 29/12/2010 01:12:49 17/10/2018 12:57:20 الحسن بن حسان القضاعي، أبو علي
4 Muḥammad b. Abī l-ʿAlāʾ Muḥammad b. Muḥammad b. Simāk al-Kātib, Abū l-Qāsim 0 0 1 29/12/2010 01:16:34 16/10/2019 18:10:26 محمد بن أبي العلاء محمد بن محمد بن سماك الكاتب، أبو القاسم
5 [Al-Lawšiyya] 0 0 1 29/12/2010 01:16:59 07/11/2017 13:14:42 [اللوشية]
6 Ādam b. al-Ḫayr al-Saraqusṭī 0 469 1 29/12/2010 01:13:07 01/06/2012 21:33:49 آدم بن الخير السرقسطي
7 Abān b. Sālim al-Yaḥṣubī 0 0 1 29/12/2010 01:12:44 22/08/2012 11:04:03 أبان بن سالم اليحصبي
8 Abān b. ʿAbd al-ʿAzīz b. Abān al-Yaḥṣubī 342 389 1 29/12/2010 01:12:44 10/02/2014 10:55:34 أبان بن عبد العزيز بن أبان اليحصبي
9 Abān b. ʿUṯmān b. Saʿīd b. al-Mubaššir (al-Bišr) b. Gālib b. Fayḍ al-Laḫmī, Abū l-Walīd 0 377 1 29/12/2010 01:12:44 04/05/2019 10:36:49 أبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر (البشر) بن غالب بن فيض اللخمي، أبو الوليد
10 Abān b. ʿĪsà b. Dīnār 0 0 1 25/07/2024 06:39:33 25/01/2017 14:12:37 أبان بن عيسى بن دينار
11 Abān b. ʿĪsà b. Dīnār b. Wāqid b. Rağāʾ b. ʿĀmir b. Mālik al-Gāfiqī, Abū l-Qāsim 0 262 1 29/12/2010 01:12:44 18/05/2018 12:22:14 أبان بن عيسى بن دينار بن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك الغافقي، أبو القاسم
12 Abān b. ʿĪsà b. Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān b. ʿĪsà b. Dīnār b. Wāfid b. Rağāʾ b. ʿĀmir b. Mālik al-Gāfiqī, Abū Muḥammad, Abū l-Qāsim 281 349 1 29/12/2010 01:12:44 04/11/2018 14:08:09 أبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن دينار بن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك الغافقي، أبو محمد، أبو القاسم
13 Abān b. Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān b. Dīnār, Abū Muḥammad 0 317 1 29/12/2010 01:12:44 05/11/2018 14:41:05 أبان بن محمد بن عبد الرحمن بن دينار، أبو محمد
14 Abū Aḥmad b. al-Ṣaffār al-Barbaštarī ابن الصفار 0 0 1 29/12/2010 01:12:48 18/04/2013 16:42:09 أبو أحمد ابن الصفار البربشتري
15 Abū Aḥmad al-Ṭalbī 0 0 1 25/07/2024 06:39:33 25/01/2017 14:13:26 أبو أحمد الطلبي
16 Abū Aḥmad al-Muqriʾ 0 467 1 29/12/2010 01:12:48 04/05/2012 16:20:15 أبو أحمد المقرىء
17 Abū Aḥmad al-Munfatil 0 0 1 29/12/2010 01:12:48 18/04/2013 16:43:25 أبو أحمد المنفتل
18 Abū Umayya b. ʿUfayr 0 0 1 25/07/2024 06:39:33 11/01/2017 13:04:04 أبو أمية بن عفير
19 Abū Ayyūb al-Zāhid 0 0 1 29/12/2010 01:12:48 31/05/2012 18:10:02 أبو أيوب الزاهد
20 Abū Isḥāq Ibn Šaʿba 0 0 1 25/07/2024 06:39:33 25/01/2017 14:17:34 أبو إسحاق ابن شعبة
21 Abū Isḥāq al-Adīb 0 0 1 29/12/2010 01:12:48 13/05/2011 16:45:19 أبو إسحاق الأديب
22 Abū Isḥāq al-Andalusī 0 0 1 22/06/2016 12:44:38 12/07/2016 22:35:13 أبو إسحاق الأندلسي
23 Abū Isḥāq al-Rayyī al-Zāhid 0 0 1 29/12/2010 01:12:48 30/05/2012 10:03:11 أبو إسحاق الريي الزاهد
24 Abū Isḥāq al-Sāḥilī al-Ṭuwayğī 0 0 1 29/12/2010 01:12:48 18/04/2013 16:45:53 أبو إسحاق الساحلي، الطُوَيْجِن
25 Abū Isḥāq al-Muʾaddib 0 391 1 29/12/2010 01:12:48 24/01/2024 17:51:57 أبو إسحاق المؤدب
PUA © 2006- 2024 Todos los derechos reservados | licencia de uso | términos de privacidad | Acceder | Licencia de Creative Commons